WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«NVKP DOSSIERS: POLIO INHOUD Inleiding Het virus, verspreiding en besmetting. Ziektebeeld Behandeling Het optreden van polio in Nederland Vaccins ...»

-- [ Page 1 ] --

NVKP DOSSIERS:

POLIO

INHOUD

Inleiding

Het virus, verspreiding en besmetting.

Ziektebeeld

Behandeling

Het optreden van polio in Nederland

Vaccins

Poliovaccins en BSE

Verschuivingen van Polio naar andere ziektebeelden

Maatregelen ter voorkoming van polio:

Polio de wereld uit?

Conclusie

Bronnen

DISCLAIMER

Hoewel de NVKP elk dossier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft geformuleerd, stelt de NVKP zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die staan vermeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit dossier.

Gebruik van de teksten is toegestaan, mits de bron, de NVKP, wordt vermeld. De NVKP neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Alleen dankzij uw steun kunnen wij ook in de toekomst u van deze informatie blijven voorzien. Meldt u aan, word nu lid.

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken www.nvkp.nl INLEIDING Poliomyelitis wordt meestel kortweg polio genoemd.

Er is geen andere ziekte in Nederland die zulke sterke emoties oproept als polio. Elke discussie rond vaccinaties draait binnen de kortste keren uit op een verwijzing naar het feit dat, na de invoering van de poliovaccinatie in 1957, er geen grote polio-epidemieën meer optraden. Kleine epidemieën (maximaal 110 gevallen) beperkten zich bijna uitsluitend tot niet-gevaccineerden in groepen die zich op levensbeschouwelijke gronden niet laten inenten. Het lijkt alsof elke discussie door dit voorbeeld eindigt in het gelijk van de voorstanders van onbeperkt vaccineren. Dit is op zich al onjuist want het mogelijke voordeel is daarmee nog niet afgewogen tegen de nadelige gezondheidseffecten van vaccineren. Dat laatste laat zich met het huidige registratiebeleid echter heel moeilijk in betrouwbare cijfers uitdrukken. Bijwerkingen worden sterk onder gerapporteerd en zijn moeilijk aan de poliocomponent in het DaKTP/Hib (difterie, a-cellulaire kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenza type B) vaccin toe te schrijven door toepassing in deze combinatie. Meestal krijgt de kinkhoestcomponent de schuld. Cijfers over het aantallen poliogevallen zijn echter voorpagina nieuws.

Het is ook juist n.a.v. polio-epidemieën in 1952 (1712 gevallen) en 1956 (2206) dat het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) werd opgestart. In 1957 werd begonnen met het vaccineren tegen polio, eerst met het losse gedode Salkvaccin, in 1962 gevolgd door de combinatiespuit DKTP. Het hele vaccinatiebeleid werd zodanig strak geregeld dat Nederland een van de hoogste vaccinatiepercentages ter wereld bereikte.

HET VIRUS, VERSPREIDING EN BESMETTING1.

Poliomyelitis, vroeger kinderverlamming genoemd, is een acute ontsteking van het grijze ruggenmerg, waarbij vooral de motorische cellen (die de bewegingen sturen) worden aangedaan. Het virus nestelt zich echter ook elders in het zenuwstelsel zoals in de

hersenvliezen en hersenstam. Het virus kan dus symptomen geven van:

a) een virale infectie zoals griep,

b) meningitis (hersenvliesontsteking),

c) verlammingen.

Het poliovirus behoort tot de entero-virussen (in het maag/darmkanaal voorkomend) van de Picorna-groep. Andere bekende virussen uit deze groepen zijn het Coxsackie- en Echovirus.

Er bestaan drie typen poliovirussen, type 1, 2 en 3 genoemd. Besmetting met één type geeft levenslange immuniteit tegen slechts dat ene type. Alle epidemieën in Nederland behoorden tot het type 1, behalve de laatste epidemie van 1992, dit was type 3.

VERSPREIDING

Het virus verspreidt zich via de ontlasting naar de mond, via b.v. water of voedsel. Het virus kan maanden infectieus blijven bij een temperatuur van 0-8 graden. Onschadelijk wordt het door formaline, chloor, temperaturen boven de 50 graden en UV-licht.

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken www.nvkp.nl Het virus komt dus via de mond naar binnen, hecht zich aan cellen van keel- en darmwand, vermenigvuldigt zich daar, infecteert de lymfklieren ter plaatse, komt via het lymfestelsel in het bloed terecht en via het bloed kan het zenuwstelsel worden bereikt. Een goed functionerend afweersysteem zal het virus snel herkennen en binden aan antilichamen en daarmee onschadelijk maken. Poliovirusneutraliserende antistoffen zijn aangetoond in ontlasting, urine, neus- en keelafscheidingen en borstvoeding van mensen die met polio besmet waren. Amandeloperaties en ondervoeding hebben een remmend effect op de antistof vorming. Hetzelfde geldt voor veelvuldig gebruik van antibiotica of weerstandsverlagende medicijnen zoals prednison.

Het virus kan zich behalve via het bloed ook via de zenuwen zelf verspreiden en zelfs direct vanuit zenuwuiteinden in de spieren het lichaam binnendringen. Observaties uit de jaren vijftig waarbij werd verondersteld dat injecties in de spieren een verlamming geven van spiergroepen rond de injectieplaats, zijn inmiddels in diverse studies bevestigd. Naast amandeloperaties zijn daarom injecties, ten tijde van epidemieën, af te raden.2 Polio

wordt direct met verlammingen geassocieerd, maar de cijfers zijn als volgt3:

Bij 95% van de besmette personen verschijnen geen symptomen, zelfs niet onder omstandigheden van een epidemie.

Slechts 5% van de besmette mensen krijgt milde symptomen van de ziekte zoals wat keelpijn, stijve nek, hoofdpijn en koorts.

Van de bovenstaande 5% besmetten ontwikkelen zich bij ongeveer 1 op de 1.000 mensen spierverlammingen.

Vroeger zagen we polio vooral zomers, sinds het vaccineren echter ook daarbuiten. De mate van aantasting is o.a. afhankelijk van de efficiency van de afweer en verschilt per

persoon en epidemie. De laatste uitbraken waren in:

–  –  –

Let wel: dit waren géén epidemieën.

Niet iedereen die verlammingen vertoont houdt er overigens ernstige schade aan over. Van

de 110 gevallen uit 1978 is van 79 bekend wat de gevolgen waren na 2 jaar:

1 overlijden 35 geen restverschijnselen 19 lichte restverschijnselen 21 matig/ernstige verschijnselen d.w.z. enige moeite met dagelijkse handelingen, en 4 ernstige symptomen, d.w.z. rolstoel of bedgebonden. Andere onderzoeken geven iets hogere percentages van spontane genezingen aan.

ZIEKTEBEELD

De ziektesymptomen kunnen sterk verschillen. We kunnen enkele vormen onderscheiden:

–  –  –

De milde vorm (abortieve polio). Deze treedt in 90% van de wel bekende besmettingsgevallen op en kenmerkt zich door lichte koorts, hoofdpijn, keelpijn, algemene malaise en soms braken. Deze vorm kan zo licht zijn dat het lijkt op een gewone griep of verkoudheid. Herstel volgt binnen drie dagen, De incubatietijd bedraagt drie tot zes dagen. Soms volgt na een herstel van enkele dagen toch de zware vorm.

De zware vorm (hersenvliesontsteking). Meestal treedt dit op zonder dat de eerste vorm eraan vooraf gaat. Incubatietijd meestal 7-14 dagen, maar maximaal 35 dagen. Symptomen zijn: koorts, ernstige hoofdpijn met nekstijfheid en rugstijfheid, slaperigheid en sufheid, rusteloosheid, overgeven, diarree en gevoelige pijnlijke spieren bij aanraking. Het lijkt op een virale hersenvliesontsteking. We noemen dit de non-paralytische polio. Ook van deze symptomen kan een spontaan herstel optreden, maar ook kunnen hierna de verlammingsverschijnselen (in 24 uur) optreden.

Paralytische polio. Asymmetrische zwakte en verlammingen van spieren, meestal zijn er ledematen bij betrokken. Dit is dus het beeld van polio dat het bekendste is. Acuut gevaar is er als de ademhalings- en slikspieren en soms de hartspier verlamd raken, dit is vaak het geval bij het optreden van een opstijgende verlamming d.w.z. vanaf de benen verder omhoog.

Ook vanuit deze zware vorm kan nog spontaan volledig of gedeeltelijk herstel optreden. De paralytische vorm wordt meestal vooraf gegaan door de milde vorm.

Postpolio syndroom Ongeveer 1/3 van de mensen die ooit polio kregen, blijkt vijftien tot veertig jaar na de

oorspronkelijke acute ziekte last te krijgen van nieuwe verschijnselen, zoals:

- vermindering van spierkracht, soms ook in voorheen normaal functionerende spieren;

- vermindering van uithoudingsvermogen;

- ongewone en snelle vermoeidheid;

- spier- en/of gewrichtspijn;

- slecht verdragen van kou;

- in een enkel geval ademhalings- en slikproblemen.

Deze klachten worden veroorzaakt doordat zenuwtakjes die na de polio werden gevormd en de verbinding van de spiervezels met het ruggenmerg gedeeltelijk herstelden, geleidelijk aan hun functie verliezen. Chronische overbelasting blijkt overigens een belangrijke factor te zijn bij het postpolio syndroom.4

BEHANDELING

De reguliere geneeskunde kent geen behandeling van polio, alleen begeleiding met fysiotherapie. Enkele andere geneeswijzen melden wel resultaten bij de behandeling van polio5, het betreft de antroposofische geneeskunde, homeopathie, en de behandeling met vitamines en mineralen (vitamine C en zink) of met magnesiumchloride.6 Dr. Klenner beschrijft goede resultaten bij het behandelen van polio met hoge doses vitamine C, 4,5 tot 17,5 gr elke 2 tot 4 uur ingespoten. In een groep kinderen tot 4 jaar Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken www.nvkp.nl was het resultaat dat alle 60 gevallen binnen 72 uur weer gezond waren.7 Andere onderzoekers waaronder ook Sabin, de uitvinder van het levende polio vaccin, bereikte niet dezelfde resultaten met vitamine C, waarschijnlijk door het toepassen van veel lagere doses. Hierdoor en omdat vitamine C niet patenteerbaar was, richtte hierna alle onderzoek zich uitsluitend op vaccins.

Momenteel wordt alleen nog in India polio behandeld met homeopathie. De resultaten van de Indiase homeopathische arts dr. Vyaydeep Waghana bij de behandeling van 3000 polio patiënten zijn opzienbarend. Hij geeft genezingspercentages van 80-90% voor verlammingen aan een been in de leeftijdsgroep tot 10 jaar.8 Verdere details over deze behandelingen en bronnen hierover, zijn te vinden in het artikel 'De behandeling van polio'9 en in het meest complete boek over alle aspecten van polio en de poliovaccinatie van dr. Jean Pilette.10

HET OPTREDEN VAN POLIO IN NEDERLAND.

De ziekte wordt eigenlijk pas sinds 1887 gesignaleerd, komt over de hele wereld sporadisch voor, alleen in de economisch rijke landen in de vorm van epidemieën.11 Dit heeft ertoe geleid oorzaken te zoeken in de leef- en voedingswijze in deze landen.

Andere bronnen geven aan dat andere vaccinaties het afweersysteem zodanig verzwakken, dat erna polio gemakkelijk uitbreekt. Dit verschijnsel wordt beschreven na de DKT- en pokkenvaccinatie12. De grote polio-epidemieën in de Westerse wereld lopen gelijk met de introductie van de massale inentingen tegen difterie, kinkhoest en tetanus in en na de 2e Wereld Oorlog13 Het is ook opvallend dat polio-epidemieën in het verleden in Nederland steeds samenvielen met jaren waarin veel meer pokkenvaccinaties werden gegeven. De eerste grote naoorlogse epidemie van 1952, werd vooraf gegaan in 1951 door 2,5 x zoveel pokkenentingen als het jaar ervoor, en introductie van het DKT (difterie, kinkhoest, tetanus) in 1952.14 Binnen enkele jaren werd al 70% van de bevolking ingeënt. In 1956 volgde een polio-epidemie met 2206 gevallen, het grootste aantal tot dan.

Een andere mogelijke verklaring voor het toenemen van polio in vooral de rijkere landen is de enorme productie en toepassing van landbouwpesticiden, die vanaf 1915 begon, waarvan de bekendste DDT is, een stof die zelfs rijkelijk binnenshuis werd toegepast en een sterk zenuwgif is en verlammingsverschijnselen kan veroorzaken.15 Alleen ongevaccineerden ziek?

Het verschijnsel dat de polio uitbraken na 1956 vooral bij ongevaccineerden voorkwamen, vraagt om wat kanttekeningen voordat men te snel conclusies uit dit unieke Nederlandse

verschijnsel trekt:

Bij vergelijkbare concentraties ongevaccineerden in bv. de VS. bij de streng religieuze Amish gemeenschap treft men totaal geen polio aan. Terwijl het poliovirus wel aanwezig blijkt te zijn.16 Hier is dus ook geen sprake van ‘kuddeimmuniteit’ door de vaak veronderstelde bescherming door de omringende gevaccineerden.

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken www.nvkp.nl Het z.g. ongevaccineerd zijn is niet altijd in overeenstemming met de werkelijkheid, zo is ook in deze groepen de vaccinatiegraad zeer hoog, bv. meer dan 87% in Staphorst tijdens de 1992 uitbraak.

Bij een uitbraak werd altijd met het orale levende poliovaccin geënt. Het orale vaccin kan ook terugmuteren tot een polio verwekkende vorm. Omdat het een levend verzwakt vaccin is kan het op die manier contactpersonen besmetten en daarmee ziek maken, dus bijdragen aan het ziek worden van de z.g.

ongevaccineerden.

Mensen die kort voor uitbreken van polioverschijnselen zijn gevaccineerd worden niet als gevaccineerd vermeld. Zo was het 1e poliogeval van de uitbraak in 1992 wel degelijk als baby van 2 maanden geënt met het orale poliovaccin en ziek geworden op de dag van toediening.17 Gedeeltelijk gevaccineerden worden als ongevaccineerd geregistreerd.

Een aantal mensen in de streng religieuze groeperingen laten zich ‘via de achterdeur’ vaccineren en komen niet in de statistieken18 Ook is er stiekem gevaccineerd door huisartsen, in ieder geval tijdens de uitbraak van 1978, door een spatel met oraalvaccin te bevochtigen en dan z.g. keelonderzoek te doen.19 Soms is er ook een uitbraak van polio in een bevolking met een hoge vaccinatiegraad zoals in Finland in 1984 waarschijnlijk door onvoldoende immuniteit tegen Type 3 polivirus.20 VACCINS Er bestaan twee verschillende polio vaccins, het Salk- en het Sabin-vaccin.

HET SALKVACCIN

Dit is bereid met een gedood virus en wordt ingespoten, ook wel IPV (Geïnjecteerd Polio Virus) genoemd. In Nederland wordt, met uitzondering van epidemieën, uitsluitend dit vaccin toegepast sinds 1957. Sinds 2002 wordt in bijna alle rijkere landen uitsluitend dit vaccin gebruikt.

Los poliovaccin

De samenstelling van het losse Poliovaccin (NVI, Ned. Vaccin Instituut) is:

Werkzame bestanddelen: (per dosis van 0,5 ml) Geïnactiveerd type 1-poliovirus (Mahoney): 40 eenheden D-antigeen

–  –  –Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. If you are in any doubt about the action you should take, you are recommended to seek your own personal financial advice immediately from your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial adviser duly authorised under the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) if you are resident in the United Kingdom or, if not, another appropriately authorised independent financial adviser in the...»

«DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 2058 Is Mothers' Time With Their Children Home Production or Leisure? Jean Kimmel Rachel Connelly March 2006 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor Is Mothers’ Time With Their Children Home Production or Leisure? Jean Kimmel Western Michigan University and IZA Bonn Rachel Connelly Bowdoin College Discussion Paper No. 2058 March 2006 IZA P.O. Box 7240 53072 Bonn Germany Phone: +49-228-3894-0 Fax: +49-228-3894-180 Email:...»

«Gestão de Comunicação Assessoria de Promoção e Inteligência Competitiva Monitoramento das Notícias da UNISUL Dia 16 de Agosto de 2013 RÁDIOS Veículo: Rádio Hulha Negra – Adelor Lessa Data: 16/08/2013 – 7h30 Assunto: União dos colégios Dehon e Conceito Entrevistado: professor Heitor Wensing Junior – Diretor do Campus de Tubarão JORNAIS Ecoarquitetura Notícias do Dia Curso de Arquitetura Ecoefetiva Notícias do Dia Aluna Carolina se destaca no Enem A Tribuna do Vale...»

«St. Michael Pre-School and Pre-Kindergarten Handbook 2015-2016 6-17-15 St. Michael School 3703 Stone Lakes Drive Louisville, Kentucky 40299 Phone: 267-6155 Fax: 267-1652 Three-Year-Old Pre-School and Four-Year-Old Pre-Kindergarten Pastor Rev. Dick Sullivan Principal Mrs. Stacy Tackett stackett@stmichaellouisville.org Assistant Principal Mrs. Lara Krill lkrill@stmichaellouisville.org School Secretary Mrs. Ginny Marean gmarean@stmichaellouisville.org School Receptionist Mrs. Betty Jean Cobb...»

«Environmental Assessment Ballistic Missile Defense Organization Cooperative-Engagement-Capability/PATRIOT (CEC/PATRIOT) Interoperability Test July 2000 Executive Summary Environmental Assessment of the Ballistic Missile Defense Organization Cooperative-Engagement-Capability/PATRIOT (CEC/PATRIOT) Interoperability Test Proposed Action, Purpose and Need As part of its program to develop technologies to protect against ballistic missiles, cruise missiles and high-performance aircraft, the Ballistic...»

«DNR:KS 2016:048 Riktlinjer för avfallshantering i Vallentuna kommun Planera, projektera och bygg för säker och effektiv avfallshantering – för arkitekter, tekniska konsulter och byggföretag SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTU NA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: 08 587 850 00 SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE Innehållsförteckning Inledning Ansvarsfördelning Kommunens ansvar Producenter Fastighetsägare Avfallshantering i flerbostadshus Schablon för dimensionering av...»

«Chapter 2: The American continent: power in the North, affirmation in the South The American continent is big: 42 million square kilometers, almost 15,000 km from North to South. Such a large landmass is bound to have some diversity. But there, contrasts are more vivid than anywhere else. The most striking one is the North / South division. North of the US / Mexican border, the USA and Canada are among the wealthiest, most developed countries in the world. South of the border, Latin America is...»

«BLUE BOTTLE MYSTERY THE GRAPHIC NOVEL: AN ASPERGER ADVENTURE (ASPERGER ADVENTURES) BY KATHY HOOPMANN DOWNLOAD EBOOK : BLUE BOTTLE MYSTERY THE GRAPHIC NOVEL: AN ASPERGER ADVENTURE (ASPERGER ADVENTURES) BY KATHY HOOPMANN PDF Click link below and free register to download ebook: BLUE BOTTLE MYSTERY THE GRAPHIC NOVEL: AN ASPERGER ADVENTURE (ASPERGER ADVENTURES) BY KATHY HOOPMANN DOWNLOAD FROM OUR ONLINE LIBRARY Read and Download Ebook Blue Bottle Mystery The Graphic Novel: An Asperger Adventure...»

«Important Registration Dates: 04/01: Registration Form/Non-Refundable Registration Fees Due/Additional Camp Shirt Fees Due 04/10: PCC Membership Fee /Extended Care Fees Due 05/17: PCC Kick Off from 4-6pm 2015 Paws & Claws Club Membership Information Summer Camp Sessions Due to high enrollment, campers may only sign up for one camp session. Summer Camp Session #1: 06/01-06/05 Monday thru Friday from 10-4pm Summer Camp Session #2: 06/08-06/12 Monday thru Friday from 10-4pm Summer Camp Session #3:...»

«South Asian Journal of Multidisciplinary Studies (SAJMS) ISSN:2349-7858:Volume 2 Issue 3 28 The Theme of Love in William Shakespeare’s Sonnets Author:-Dr. Vitthal V. Parab1 Abstract: The present Research paper probes into the concept of love revealed in the Dark Lady group in Shakespeare’s Sonnets. In these poems, the poet depicts a kind of obsession, bitter, hopeless and degenerating, which is totally different from that sweet and ennobling love Shakespeare always pursues in his early...»

«10TH Annual Conference C.G.G. PROGRAM The full program is available at: www.chinagoesglobal.org 2 Padre Matteo Ricci, (Macerata, 6 ottobre 1552 – Pechino, 11 maggio 1610) 3 Macerata / Italy 26th 28th July 2016 WORDS OF WELCOME FROM THE CONFERENCE ORGANIZERS July 25th, 2016 Dear Guests, Ever since the first conference in 2006, the China Goes Global Conference has benefited and thrived from the enthusiasm, motivation and dedication of the members of the Chinese Globalization Association, the 4...»

«Windsor, North Carolina August 12, 2015 Planning Session The Bertie County Board of Commissioners recessed its regular meeting on Monday, August 3, 2015 in order to reconvene today at 8:00AM for a planning session at the Roanoke-Cashie River Center located at 112 W. Water Street, Windsor, NC. The following members were present or absent: Ronald “Ron” Wesson, District I Present: Stewart White, District II Tammy A. Lee, District III John Trent, District IV Ernestine (Byrd) Bazemore, District...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.